Press Enter to Search
Puruli Kültür Sanat, kültürel belleğe ve birikime uzun vadede değer katacak kalıcı projeleri hayata geçiren bir kültür operatörüdür. Yaygın dolaşıma dahil olmayan sanatın, mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşmasını amaçlar. Dünyanın her köşesinde benzer amacı paylaşan kişi ve kurumlarla alternatif kanallar açmak için ortak çalışmalar yürütür.

“Puruli: Anadolu’nun eski medeniyetlerinden Hititler’in kutladığı bahar festivali. İnanışa göre Fırtına Tanrısı Tarhu, ejderha İlluyanka’ya yenik düşer ve ülkede kıtlık baş gösterir. Bunun üzerine Tarhu, ejderhayı yenmek için diğer tanrılardan yardım ister. Tanrıça İnara ejderhayı alt etmek için bir festival düzenler. Bu festivalde Fırtına Tanrısı, ejderhayı yener ve ülkeye yeniden bolluk gelir. Bundan sonra Hitit halkı, doğanın yeniden canlanmasını selamlamak için her sene Puruli Festivali’ni kutlar.”